Διεθνείς ιστοσελίδες της Nature’s Bounty

Όροι Χρήσης


Αυτή η ιστοσελίδα, η εφαρμογή για κινητά ή/και η ηλεκτρονική υπηρεσία (συλλογικά οι «Υπηρεσίες») τελούν υπό την ιδιοκτησία της The Nature’s Bounty Co. και τη λειτουργία της The Nature’s Bounty Co. Ltd. ή/και των θυγατρικών ή συγγενών εταιριών της («Εταιρία», «εμείς»). H εταιρία Nature’s Bounty Co. Ltd είναι καταχωρημένη στην Αγγλία και Ουαλία με εταιρικό αριθμό 05512818, καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Eversheds House, 70 Great Bridgwater Street, Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο, Μ1 5ES. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iso-plus.gr. Οι παρόντες Όροι Χρήσης εφαρμόζονται για τη χρήση των Υπηρεσιών ή άλλων ιστοσελίδων, εφαρμογών για κινητά ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπου αναρτώνται αυτοί οι Όροι Χρήσης («Όροι»).

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Η Εταιρία προσφέρει τις Υπηρεσίες κατόπιν δικής σας αποδοχής των Όρων και η χρήση των Υπηρεσιών σημαίνει ότι συμφωνείτε με τους Όρους. Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους, μην έχετε πρόσβαση ή μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Σημειώστε ότι ισχύουν ειδικοί όροι για ορισμένες δυνατότητες που προσφέρονται μέσω κάποιων Υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες βάσει εγγραφής, κανόνες για ιδιαίτερους διαγωνισμούς ή λοταρίες ή άλλες δυνατότητες ή δραστηριότητες. Αυτοί οι όροι αναρτώνται σχετικά με την ισχύουσα προσφερόμενη υπηρεσία ή προϊόν. Οι ειδικοί όροι αποτελούν συμπλήρωμα αυτών των Όρων.

Αναγνωρίζετε ότι αυτοί οι Όροι υποστηρίζονται από εμβριθή και σημαντική μελέτη, η οποία εκλαμβάνεται ως επαρκής. Χωρίς περιορισμό στη γενίκευση των προηγουμένων, αναγνωρίζετε ότι αυτή η μελέτη περιλαμβάνει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και τη λήψη δεδομένων, υλικών και πληροφοριών που διατίθενται στις ή μέσω των Υπηρεσιών, την πιθανότητα χρήσης ή προβολής των Προτάσεων Χρήστη (όπως προσδιορίζεται παρακάτω) από εμάς και την πιθανότητα δημοσίευσης και προώθησης χρήσης ή προβολής των Προτάσεων Χρήστη από εμάς.

Η Άδεια Πρόσβασης και Χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς και Κυριότητα


Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα σχέδια, τα υλικά, οι λειτουργίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται και περιέχονται στις Υπηρεσίες (το «Περιεχόμενο») προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους. Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτούς τους νόμους και κάθε ισχύουσα νομοθεσία. Εμείς κατέχουμε την κυριότητα ή άδεια κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με το Περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση ή σε σχέση με την εξουσιοδοτημένη αγορά ή πώληση των προϊόντων μας. Σχετικά με αυτές τις χρήσεις, η Εταιρία σας χορηγεί περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλητή, μη αναθέσιμη, προσωπική και μη μεταβιβάσιμη άδεια για: πρόσβαση, αντιγραφή, λήψη, προβολή, εμφάνιση, χρήση, αναπαραγωγή ή/και εκτύπωση ευλόγου αριθμού αντιγράφων του Περιεχομένου που διατίθεται στις Υπηρεσίες σε προσωπικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή άλλη ασύρματη συσκευή ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί Internet («Συσκευή Internet»), υπό την προϋπόθεση ότι: (α) οι ενέργειες απευθύνονται αποκλειστικά σε προσωπική, μη επαγγελματική χρήση, (β) παραμένουν άθικτες όλες οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας, (γ) δεν γίνονται τροποποιήσεις στο Περιεχόμενο ή/και τις Υπηρεσίες και (δ) δεν χρησιμοποιείται το Περιεχόμενο με τρόπο που υποδεικνύει συσχέτιση με οποιοδήποτε από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις μάρκες μας. Μπορεί επίσης να παρέχετε συνδέσεις Περιεχομένου που είναι δημόσια διαθέσιμο στις Υπηρεσίες μας, εφόσον δεν παραβιάζετε περιορισμούς πρόσβασης εσείς ή κάθε τρίτο μέρος, τους οποίους έχουμε δημιουργήσει για το Περιεχόμενο ή/και τις Υπηρεσίας μας (όπως σελίδες προστατευμένες με κωδικό πρόσβασης στις ιστοσελίδες μας). Απαγορεύεται τυχόν επιχειρηματική χρήση, «αναταχυδρόμηση» ή χρήση μεγάλου όγκου ή αυτοματοποιημένη χρήση των Υπηρεσιών.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος για το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες. Χωρίς περιορισμό, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, διανείμετε, μεταβιβάσετε, εκτελέσετε, γνωστοποιήσετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, προχωρήσετε σε ανάδρομη τεχνική έρευνα, μεταφέρετε ή πωλήσετε ή δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες από τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο, εκτός εάν έχει προηγηθεί έγγραφη συγκατάθεσή μας. Δεν μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει εμάς ή κάποιο τρίτο μέρος. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που θα μπορούσε:

 • να βλάψει ή να παρέμβει στην ορθή λειτουργία των Υπηρεσιών
 • να εμποδίσει Περιεχόμενο ή πληροφορίες που δεν έχουν διατεθεί σκοπίμως προς εσάς ή να ματαιώσει τυχόν ελέγχους πρόσβασης που έχουμε υλοποιήσει
 • να σας παρέχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον εργασίας εκτός αυτού που παρέχουμε εμείς ή να αποπειραθείτε να «ξύσετε» ή να «μαζέψετε» Περιεχόμενο, εκτός εάν χρησιμοποιείτε «ρομποτικό» πρόγραμμα σε συνδυασμό με θεμιτή μηχανή αναζήτησης και εμείς σας επιτρέπουμε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα
 • να πλαισιώσει τις Υπηρεσίες, να εμφανίσει Περιεχόμενο σε συνδυασμό με μη εξουσιοδοτημένο λογότυπο ή σήμα, ή να γίνει οτιδήποτε θα μπορούσε να σημαίνει λανθασμένα κάποια σχέση μεταξύ εμάς και κάθε άλλου μέρους
 • να μεταφέρει μη εξουσιοδοτημένες αξιώσεις σχετικά με τις θεραπευτικές ή ενδυναμωτικές επιδράσεις των προϊόντων μας ή να υποδηλωθεί ότι εμείς έχουμε προβεί σε αυτές τις αξιώσεις ή
 • άλλως να επιδράσει αρνητικά στη λειτουργία των Υπηρεσιών, της Εταιρίας ή κάθε τρίτου μέρους.

Επιπρόσθετα με τα νόμιμα δικαιώματά μας, διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να λήξουμε την άδειά σας για τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή ορισμένων δυνατοτήτων των Υπηρεσιών, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την επιστροφή ή καταστροφή τυχόν μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων υλικών που έχετε δημιουργήσει.

Δεν δίδονται Επαγγελματικές Συμβουλές ή Ιατρικές Πληροφορίες


Οι Υπηρεσίες δεν παρέχουν ιατρικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία, ενώ οι πληροφορίες των Υπηρεσιών προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μπορεί να σας επιτρέπουν να υποβάλλετε ερωτήματα σε εμάς ή σε τρίτα μέρη που έχουν συμφωνήσει να επικοινωνούν με τους χρήστες μας. Αν και παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μέσω των Υπηρεσιών μας, ούτε οι υπάλληλοί μας ούτε τα τρίτα μέρη είναι εξουσιοδοτημένοι για την παροχή ιατρικών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών μέσω των Υπηρεσιών. Επίσης, δεν έχουμε επιβεβαιώσει τις ικανότητες κάποιου τρίτου μέρους που παρέχει πληροφορίες μέσω των Υπηρεσιών μας, ακόμη και στην περίπτωση που αυτό το τρίτο μέρος αναγράφει τις ικανότητές του. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε πληροφορίες που λαμβάνετε στις Υπηρεσίες για διάγνωση ή θεραπεία οποιουδήποτε προβλήματος υγείας ή αντικατάσταση οποιαδήποτε φαρμακευτικής αγωγής ή θεραπείας που συνταγογραφείται από γιατρό ή άλλον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

Παρακαλείστε να συμβουλεύεστε το γιατρό σας ή άλλο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης για ερωτήματα σχετικά με την υγεία, πριν κάνετε χρήση κάποιου εκ των προϊόντων μας και μην βασίζεστε στις πληροφορίες που λαμβάνεται στις Υπηρεσίες. Πρέπει να αναφέρετε τα φάρμακα ή τα συμπληρώματα διατροφής που χρησιμοποιείτε σε πάροχο υγειονομικής περίθαλψης πριν κάνετε χρήση νέων φαρμάκων ή συμπληρωμάτων.

Τα προϊόντα της ιστοσελίδας είναι γνωστοποιημένα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων στην Ελλάδα όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία για τη διακίνηση των Συμπληρωμάτων Διατροφής. Τα προϊόντα μας δεν προορίζονται για διάγνωση, θεραπεία, ίαση ή πρόληψη νόσου. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή ενημερωμένων πληροφοριών στις Υπηρεσίες μας, δεν υπάρχει ρητή ή υπονοούμενη εγγύηση ότι οι δηλώσεις στις Υπηρεσίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες.

Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου


Η Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου μας περιγράφει τις πρακτικές σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των cookies που χρησιμοποιούμε. Η Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου ενσωματώνεται σε αυτούς τους όρους διά παραπομπής και, χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συναινείτε με τη χρήση πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς, σε συμμόρφωση με την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου μας.

Προτάσεις Χρήστη


Οι Υπηρεσίες μπορεί να σας επιτρέπουν να υποβάλλετε, να ενσωματώνετε, να εμφανίζετε, να μεταβιβάζετε ή άλλως να διανείμετε ακουστικό υλικό, βίντεο, κείμενο ή άλλα υλικά (συλλογικά «Προτάσεις Χρήστη») προς ή μέσω των Υπηρεσιών. Εάν παρέχετε Προτάσεις Χρήστη, παρέχετε στην εταιρία μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από δικαιώματα, πλήρως αποδιδόμενη, συνεχή, παγκόσμια, ανέκκλητη και πλήρως εκχωρούμενη και μεταβιβάσιμη (εν συνόλω ή εν μέρει) άδεια που υπόκειται σε όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τα εμπορικά μυστικά, τα δικαιώματα απορρήτου και δημοσίευσης και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχετε ή έχετε τον έλεγχο για: (α) χρήση, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, τροποποίηση, έκθεση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παραγώγων εργασιών από διανομή, προβολή ή άλλως εκμετάλλευση αυτού του περιεχομένου ανά τον κόσμο με οποιοδήποτε μέσο, είτε γνωστό σήμερα ή κατόπιν εφευρεμένου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σκοπών, όπως εμπορικοί ή διαφημιστικοί σκοποί, όλα χωρίς περαιτέρω ειδοποίησή σας, με ή χωρίς απόδοση και χωρίς απαίτηση αδείας από ή πληρωμής προς εσάς ή σε άλλο άτομο ή νομικό πρόσωπο και (β) στο βαθμό που ορίζεται στις Προτάσεις Χρήστη, χρήση του ονόματός σας, προσωπικά ή με εμφάνιση ή σε σχέση με αυτές τις χρήσεις, χωρίς υποχρέωση ή αμοιβή προς εσάς.

Χωρίς περιορισμό, τα χορηγούμενα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα: (ι) διαμόρφωσης, συγκρότησης, έκθεσης, cache, αρχειοθέτησης, αποθήκευσης, ψηφιοποίησης, συμπίεσης, βελτιστοποίησης, τροποποίησης, αναδιάταξης, επεξεργασίας, προσαρμογής, δημοσίευσης σε διάταξη με δυνατότητα αναζήτησης και αφαίρεση αυτών των Προτάσεων Χρήστη και συνδυασμός αυτών με άλλα υλικά και (ιι) χρήσης κάθε ιδέας, αντίληψης, τεχνογνωσίας ή τεχνικής που περιλαμβάνεται στις Προτάσεις Χρήστη γα οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, κατασκευής και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών μάρκετινγκ. Εκτός αν απαγορεύεται από το νόμο, δια της παρούσης μπορείτε να παραιτηθείτε και συναινείτε ότι παραιτείστε από κάθε ηθικό δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένης απόδοσης και ακεραιότητας) που μπορεί να έχετε στις Προτάσεις Χρήστη, ακόμη και εάν έχει αλλάξει ή αλλοιωθεί με τρόπο που δεν εγκρίνετε. Χωρίς εξαίρεση, αμετάκλητα συμφωνείτε να μην ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα (εάν εφαρμόζονται) με τρόπο που παρεμβάλλεται στην άσκηση των χορηγουμένων δικαιωμάτων. Κατανοείτε ότι δεν θα λαμβάνετε τυχόν αμοιβές, ποσά, αποζημίωση ή πληρωμή για τυχόν δικαιώματα που χορηγήθηκαν σε αυτή την Ενότητα.

Εκτός εάν προβλέπεται στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, δεν εγγυώμεθα ότι οι Προτάσεις Χρήστη θα είναι ιδιωτικές, ακόμη και αν η Πρόταση Χρήστη προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης.

Συνεπώς, δεν πρέπει να παρέχετε Προτάσεις Χρήστη που δεν επιθυμείτε να αποκαλυφθούν. Εκτός αν άλλως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Απορρήτου των Υπηρεσιών, συναινείτε: (α) οι Προτάσεις Χρήστη σας να τυγχάνουν μη εμπιστευτικής διαχείρισης –ανεξάρτητα από την δική σας επισήμανση ως «εμπιστευτικές», «ιδίας κυριότητας» κλπ –και να μην επιστρέφονται, και (β) η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους προς εσάς ή κάποιο τρίτο μέρος αναφορικά με τις Προτάσεις Χρήστη. Κατόπιν αιτήματος της Εταιρίας, θα μας προμηθεύσετε με όποια έγγραφα απαιτούνται για την επαλήθευση των δικαιωμάτων σε αυτό το περιεχόμενο και την επιβεβαίωση συμμόρφωσής σας με τους Όρους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε τρίτο μέρος που αξιώνει ότι κάποια από τις Προτάσεις Χρήστη που έχετε υποβάλλει στις Υπηρεσίες παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να υπόκεινται σε παραβιάσεις ασφαλείας και είστε ενήμεροι ότι οι υποβολές των Προτάσεων Χρήστη μπορεί να μην είναι ασφαλείς. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη πριν προσκομίσετε Προτάσεις Χρήστη.
Παρέχοντας Προτάσεις Χρήστη μέσω των Υπηρεσιών μας, εκπροσωπείτε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι κατέχετε αυτές τις Προτάσεις Χρήστη ή άλλως έχετε το δικαίωμα να μας παρέχετε τα δικαιώματα που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα. Επιπλέον, εκπροσωπείτε, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι οι Προτάσεις Χρήστη :

 • είναι ακριβείς και συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους
 • είναι πρωτότυπες σε εσάς ή έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα από τρίτα μέρη να αναρτάτε τις Προτάσεις Χρήστη στις Υπηρεσίες μας, χωρίς να χρειάζεται άδεια ή πληρωμή προς οποιοδήποτε άτομο ή νομικό πρόσωπο για την εκμετάλλευσή τους και μας εξουσιοδοτείτε να εκμεταλλευτούμε τις Προτάσεις Χρήστη με κάθε τρόπο που ορίζεται στους παρόντες Όρους
 • σέβονται τις απόψεις των άλλων, ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε διαδραστικές δυνατότητες προς τέρψιν όλων
 • δεν προκαλούν ζημία σε κανένα άτομο ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων ημών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους
 • δεν περιλαμβάνουν ιατρικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές
 • δεν είναι ψευδείς, απατηλές, παραπλανητικές, δυσφημιστικές, με σεξουαλικό περιεχόμενο, άσεμνες, απειλητικές, επεμβατικές στο ιδιωτικό απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσίευσης, χωρίς περιεχόμενο μίσους, υβριστικό, παράνομο ή άλλως απαγορευτικό (αθετήσεις της παρούσας διάταξης μπορεί να αποτελούν ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας και διατηρούμε το δικαίωμα να αναφέρουμε αυτή την αθέτηση στις αρμόδιες αρχές καθώς και να αποκαλύψουμε την ταυτότητα των ατόμων)
 • δεν αποτελούν ή ενθαρρύνουν τη βία ή το ποινικό αδίκημα, παραβιάζουν τα δικαιώματα κάθε μέρους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλως δημιουργούν υποχρέωση ή καταπάτηση οποιασδήποτε νομοθεσίας (αθετήσεις της παρούσας διάταξης μπορεί να αποτελούν ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας και διατηρούμε το δικαίωμα να αναφέρουμε αυτή την αθέτηση στις αρμόδιες αρχές καθώς και να αποκαλύψουμε την ταυτότητα των ατόμων)
 • δεν υποδύονται κάποιο άλλο πρόσωπο, χρήστη ή εταιρία ή δεν είναι ψευδείς, απατηλές, παραπλανητικές, ανακριβείς ή ύπουλες ή δεν εκπροσωπούν ψευδή ταυτότητα ή σχέση με κάποιο άτομο ή εταιρία
 • δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες άλλων ατόμων, όπως η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, ιατρικές πληροφορίες, οικονομικές πληροφορίες ή κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύρεση, επικοινωνία ή επαφή με αυτό το άτομο
 • δεν περιλαμβάνουν ιούς λογισμικού, «δούρειους ίππους», κακόβουλο λογισμικό ή άλλες τεχνολογίες ή κακόβουλους κώδικες που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή κάθε υπολογιστή ή συσκευής που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο internet ή πολιτική εκστρατεία, γράμματα αλυσίδας, μαζικές αποστολές μηνυμάτων ή κάθε μορφή «spam» [ανεπιθύμητης αλληλογραφίας] (αθετήσεις της παρούσας διάταξης μπορεί να αποτελούν ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας και διατηρούμε το δικαίωμα να αναφέρουμε αυτή την αθέτηση στις αρμόδιες αρχές καθώς και να αποκαλύψουμε την ταυτότητα των ατόμων) και
 • δεν περιέχουν διαφήμιση ή προώθηση προϊόντος ή υπηρεσίας ή διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό υλικό, εκτός εάν έχει προηγηθεί έγγραφη συναίνεσή μας.

Μπορεί να απορρίψουμε ή να αφαιρέσουμε μία Πρόταση Χρήστη χωρίς ειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που θεωρούμε ότι μία Πρόταση Χρήστη μπορεί να παραβιάζει αυτούς τους Όρους ή καθίσταται άλλως απαγορευτική. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση αναθεώρησης, επίβλεψης, προβολής, ανάρτησης, αποθήκευσης, διατήρησης, αποδοχής ή άλλης χρήσης των Προτάσεων Χρήστη και συμφωνείτε ότι ούτε εμείς ούτε οι αντιπρόσωποι ή υπάλληλοί μας ευθυνόμαστε για τις Προτάσεις Χρήστη ή τυχόν απώλεια ή ζημία προς εσάς και κάθε άλλο πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που απορρέει από τις Προτάσεις Χρήστη.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι γα την αλληλεπίδρασή σας με άλλους χρήστες των Υπηρεσιών, είτε online ή offline [με ή χωρίς σύνδεση]. Είστε και παραμένετε μοναδικοί υπεύθυνοι για τις Προτάσεις Χρήστη που διανέμετε στις ή μέσω των Υπηρεσιών και για τις συνέπειες υποβολής και ανάρτησής τους. Πρέπει να μελετάτε καλά τις πληροφορίες που παρέχονται από άλλους και να αναγνωρίζετε ότι η χρήση των Προτάσεων Χρήστη γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για την συμπεριφορά οποιουδήποτε χρήστη ή το περιεχόμενο κάθε Πρότασης Χρήστη. Δεν προσυπογράφουμε τις απόψεις, τις συμβουλές ή τις συστάσεις που αναρτώνται ή αποστέλλονται από τους χρήστες για κάθε Πρόταση Χρήστη και αποποιούμαστε κάθε ευθύνης σχετικά με τα ανωτέρω. Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς όμως να έχουμε υποχρέωση, να ελέγχουμε ή να εμπλεκόμαστε σε διαφωνίες μεταξύ εσάς και άλλων χρηστών. Ενεργοποιήστε τον κοινό νου και την καλύτερη κρίση σας για τις αλληλεπιδράσεις σας με τους άλλους (π.χ όταν υποβάλλετε προσωπικές ή άλλες πληροφορίες) σε όλες τις online δραστηριότητές σας. Εάν ανακαλύψετε περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες Όρους, μπορείτε να μας το αναφέρετε στη διεύθυνση info@iso-plus.gr


Δεν μπορούμε και δεν θα διασφαλίσουμε ότι άλλοι χρήστες συμμορφώνονται ή θα συμμορφώνονται με τα παραπάνω ή με κάθε άλλο Όρο, ενώ μεταξύ εμάς και εσάς αναλαμβάνετε την ευθύνη για τυχόν βλάβη ή ζημία προκληθεί από αυτή την έλλειψη συμμόρφωσης.

Στην επικοινωνία σας με την Εταιρία, να έχετε υπόψη ότι η Εταιρία δεν δέχεται ούτε μελετά τυχόν αυτόκλητες ιδέες ή υλικά για προϊόντα ή υπηρεσίες ή ακόμη και βελτιώσεις σε υλικά ή υπηρεσίες, όπως ιδέες, σχέδια, εφευρέσεις, βιβλία κλπ (συλλογικά «Αυτόκλητες Ιδέες και Υλικά»). Τυχόν Αυτόκλητες Ιδέες και Υλικά που αναρτάτε ή αποστέλλετε σε εμάς μέσω των Υπηρεσιών θεωρούνται Προτάσεις Χρήστη και μας εξουσιοδοτούν ως ανωτέρω. Επιπρόσθετα, η Εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα των μελών του κοινού αναφορικά με τις Αυτόκλητες Ιδέες και Υλικά. Η λήψη των Αυτόκλητων Ιδεών και Υλικών από την εταιρία δεν αποτελεί αποδοχή της Εταιρίας αναφορικά με την καινοτομία, την προτεραιότητα ή την αυθεντικότητά τους και δεν επιδρά στο δικαίωμα της Εταιρίας να διεκδικήσει τρέχοντα ή μελλοντικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τις Αυτόκλητες Ιδέες και Υλικά σας. Παρά τη συνήθη πρακτική ανταμοιβής ενός ατόμου για μία ιδέα (εφόσον υπάρχει), τίποτα στο παρόν δεν δημιουργεί ρητή ή έμμεση συμφωνία αποζημίωσης για Αυτόκλητες Ιδέες και Υλικά, ενώ η Εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση να πληρώσει ή άλλως αποζημιώσει εσάς για τις ιδέες ή τα υλικά σε κάθε επικοινωνία με εμάς.

 

Σύνδεσμοι για Ιστοσελίδες Τρίτου Μέρους


Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διεξάγονται από τις εταιρίες μας. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για την εξυπηρέτησή σας. Ωστόσο, δεν διατεινόμαστε ότι έχουμε προσυπογράψει ή αξιολογήσει τις πληροφορίες σε αυτές τις ιστοσελίδες ή τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Επιπλέον, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στα περιεχόμενα αυτών των σελίδων ή υπηρεσιών. Η σχέση σας με τους χειριστές αυτών των ιστοσελίδων τρίτων μερών διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς επίσης από την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου. Συνεπώς, πρέπει να μελετάτε αυτά τα έγγραφα πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τρίτου μέρους.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια, σχετικότητα, νομιμότητα ή ευπρέπεια του υλικού που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες που ανακτώνται στις αναζητήσεις ή/και παρατίθενται στα αποτελέσματα αναζήτησης ή αναγνωρίζονται στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες


Όταν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, αποστέλλετε email προς εμάς ή λαμβάνετε ηλεκτρονική επικοινωνία από εμάς, τότε επικοινωνείτε και συναινείτε στην ηλεκτρονική επικοινωνία με την Εταιρία. Σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής προστασίας απορρήτου, μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας με email ή αναρτώντας ειδοποιήσεις μέσω μίας ή περισσοτέρων Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι όλες οι ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις, συμφωνίες, πολιτικές και άλλες επικοινωνίες που παρέχει ηλεκτρονικά η Εταιρία πληρούν κάθε προϋπόθεση έγγραφης επικοινωνίας.

Ειδοποίηση για Παραβίαση Πνευματικών Δικαιωμάτων


Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Εάν πιστεύετε ότι το Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, παρακαλούμε να μας αποστείλετε ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Nature’s Bounty
5ος όροφος
16-18 Monument Street
Λονδίνο, EC3R 8AJ
Υπόψη: Γενικού Συμβούλου
Email:info@iso-plus.gr

Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας προορίζονται μόνο για ειδοποίηση παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα στοιχεία επικοινωνίας για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αναγράφονται στο τέλος των παρόντων Όρων.

Η ειδοποίησή σας πρέπει να περιλαμβάνει:


 • φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του ατόμου που εξουσιοδοτείται να ενεργήσει εκ μέρους του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί
 • αναγνώριση του έργου πνευματικών δικαιωμάτων που αξιώνεται ότι έχει παραβιαστεί ή, εάν πρόκειται για πολλαπλά έργα σε έναν μόνο διαδικτυακό ιστότοπο που καλύπτονται με μία μόνο ειδοποίηση, αντιπροσωπευτική λίστα αυτών των έργων σε αυτό τον ιστότοπο
 • αναγνώριση του υλικού που αξιώνεται ότι έχει παραβιαστεί ή αποτελεί αντικείμενο παραβατικής δραστηριότητας και επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε το υλικό
 • επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε με το καταγγέλλον μέρος
 • δήλωση ότι το καταγγέλλον μέρος πιστεύει καλή τη πίστει ότι η χρήση των υλικών με αυτό τον τρόπο δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπο αυτού ή το νόμο και
 • δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και, με ποινή προστίμου, ότι το καταγγέλλον άτομο είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που θεωρείται ότι έχει παραβιαστεί.

Αποποιήσεις ευθυνών


Η χρήση των Υπηρεσιών αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Οι Υπηρεσίες παρέχονται «όπως είναι» και «όπως διατίθενται». Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή λήξουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες ή σε δυνατότητες ή μέρος αυτών οποιαδήποτε στιγμή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο ισχύον νόμος, αποποιούμαστε ρητώς την ευθύνη για όλες τις εγγυήσεις οποιασδήποτε φύσης, είτε ρητών ή υπονοουμένων, συμπεριλαμβάνοντας τις υπονοούμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και τυχόν εγγυήσεις ότι τα υλικά στις Υπηρεσίες δεν παραβιάζουν, καθώς επίσης τις εγγυήσεις που υπονοούνται από μία σειρά εκτελέσεων ή συναλλαγών. αυτή η πρόσβαση στις Υπηρεσίες θα είναι συνεχής ή χωρίς σφάλματα. οι Υπηρεσίες θα είναι ασφαλείς. οι Υπηρεσίες ή οι διακομιστές που διαθέτουν τις Υπηρεσίες θα είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα βλαπτικά συστατικά ή αυτές οι πληροφορίες για τις Υπηρεσίες θα είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες ή επίκαιρες. Mπορεί να αναστείλουμε ή αποσύρουμε ή περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα όλων ή μέρους των Υπηρεσιών για επιχειρηματικούς ή/και λειτουργικούς σκοπούς. Εάν κάνετε λήψη τυχόν υλικών από τις Υπηρεσίες, το κάνετε με δική σας ευθύνη και κατά την κρίση σας. Είστε μοναδικός υπεύθυνος για τυχόν ζημία στο σύστημα υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη αυτών των υλικών από τις Υπηρεσίες μας, εκτός εάν η αστοχία εντοπίζεται σε εμάς καθώς δεν επιδείξαμε τη δέουσα προσοχή και ικανότητα. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, γραπτή ή προφορική, που λαμβάνετε από εμάς ή μέσω ή από τις Υπηρεσίες δεν δημιουργεί εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν δίδουμε καμία εγγύηση αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών και σχετικά με την δική τους ακεραιότητα, ορθότητα, ακρίβεια, επάρκεια, χρησιμότητα, επικαιρότητα, αξιοπιστία ή άλλα.

Σε ορισμένες πολιτείες, ο νόμος μπορεί να μην επιτρέπει την αποποίηση ευθυνών για κάποιες ή όλες τις εγγυήσεις, συνεπώς το παρόν δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, αναζητήστε νομική συμβουλή από την αρμόδια υπηρεσία προστασίας καταναλωτή της χώρας σας.

Περιορισμός της ευθύνης


Δεν αποκλείουμε ή περιορίζουμε την ευθύνη μας προς εσάς, όπου ο νόμος επιβάλλει να μην το κάνουμε. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο αυτών των Όρων δεν περιορίζει την ευθύνη μας σε περίπτωση θανάτου ή σωματικού τραυματισμού που έχει προκληθεί λόγω αμέλειας δικής μας ή των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων μας. Επίσης, δεν αποκλείεται ευθύνη για απάτη ή παραπλανητική κατάχρηση.

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας προς εσάς. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε εμείς ούτε οι προμηθευτές μας ή πάροχοι περιεχομένου τρίτα μέρη δεν ευθυνόμαστε για κάθε άμεση, έμμεση, πρόσθετη, υποδειγματική, τυχαία, ιδιαίτερη, συνακόλουθη ή άλλη ζημία που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με: (1) τις Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης τυχόν καθυστέρησης ή ανικανότητας χρήσης των Υπηρεσιών), (2) τυχόν πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζονται ή λαμβάνονται μέσω των Υπηρεσιών ή (3) την αφαίρεση ή διαγραφή τυχόν προϊόντων που υποβάλλονται ή αναρτώνται στις Υπηρεσίες, είτε βάσει συμβολαίου, αδικοπραξίας, αντικειμενικής ευθύνης ή άλλο, ακόμη κι όταν εμείς ή οι προμηθευτές μας έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα ζημιών.

Συμφωνούμε αμφότεροι ότι τυχόν διαδικασία διαφορών θα διεξάγεται μόνο σε ατομική βάση και όχι σε επίπεδο κατηγορίας, σε συλλογική ή αντιπροσωπευτική ενέργεια.

H μοναδική και αποκλειστική αποκατάστασή σας για τυχόν αξιώσεις ή διαφωνίες που εμπλέκουν εμάς που δεν αποποιούμαστε αυτούς τους Όρους θα είναι η παύση χρήσης των Υπηρεσιών και η αναζήτηση επιστροφής των χρημάτων που καταβάλλατε σε εμάς, εάν ισχύει, για τους τρεις μήνες που προηγούνται της έναρξης αξίωσης ή διαφωνίας. (Αυτή η επιστροφή, σε κάθε περίπτωση, θα διέπεται από την ισχύουσα πολιτική επιστροφών και τους όρους πωλήσεων που ορίζονται στις Υπηρεσίες ή στους παρόντες Όρους).

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΚΑΘΩΣ Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΠΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ Ή ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ.
ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΑΝΩΤΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ.

Αποζημίωση


Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπίσετε και διατηρήσετε αβλαβή την Εταιρία και τους προϊσταμένους, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, δικαιοπαρόχους, παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβους και προμηθευτές από και έναντι κάθε απώλειας, ευθύνης, δαπάνης, ζημίας και κόστους, συμπεριλαμβανομένων των ευλόγων δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών δαπανών, που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη δική σας χρήση των Υπηρεσιών ή των προϊόντων ή υπηρεσιών ή κάθε παραβίαση ή ισχυριζόμενη παραβίαση από εσάς των παρόντων Όρων ή της ισχύουσας νομοθεσίας. Διατηρούμε το δικαίωμα, με δικές μας δαπάνες, να λάβουμε αποκλειστικά μέτρα άμυνας και ελέγχου για κάθε ζήτημα που θέτει αποζημίωση από εσάς και, σε αυτή την περίπτωση, συναινείτε να συνεργαστείτε μαζί μας για την υπεράσπιση αυτού του ζητήματος. Δεν μπορείτε να διευθετήσετε καμία αξίωση που καλύπτει η παρούσα Ενότητα ή να αποδεχθείτε τυχόν ευθύνη εκ μέρους της Εταιρίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Δικαιοδοσία και Τόπος Εκδίκασης


Αυτοί οι Όροι Χρήσης, η δημιουργία και τυχόν διαφωνία με αυτούς διέπονται από και ερμηνεύονται με την Αγγλική Νομοθεσία. Αμφότεροι συμφωνούμε ότι τα δικαστήρια Αγγλίας και Ουαλίας έχουν την απόλυτη δικαιοδοσία. Ωστόσο, ως καταναλωτής, μπορείτε να βασιστείτε στις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου της χώρας σας. Τίποτα σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων Δικαιοδοσίας και Τόπου Εκδίκασης, δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή που εφαρμόζει τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου της χώρας του.

Δεν εκφράζουμε ότι το Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών νόμων.

Αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης και στις Υπηρεσίες


Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την δική μας κρίση, να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή αναρτώντας αναθεωρημένους όρους στις Υπηρεσίες. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε σε τακτικά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές που κάνουμε στους Όρους. Η συνεχόμενη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, μετά την ανάρτηση των αλλαγών στους όρους ή σε άλλες πολιτικές, σημαίνει την αποδοχή των αλλαγών από εσάς.

Περιστασιακά μπορεί να προβαίνουμε σε ενημέρωση και αλλαγές των Υπηρεσιών, ανάλογα με τις προτεραιότητες της επιχείρησης και της ανάγκες των χρηστών. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για εύλογα έγκαιρη ειδοποίηση τυχόν σημαντικών αλλαγών.

 

Λύση


Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν συμφωνητικό μεταξύ εσάς και της Εταιρίας, το οποίο μπορεί να λυθεί από την Εταιρία αποκλειστικά κατά την κρίση της, εν συνόλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε αιτία. Εάν η Εταιρία λύσει το συμφωνητικό μαζί σας, δεν μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Μετά τη λύση του παρόντος συμφωνητικού ή/και της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες, θα καταστρέψετε αμέσως τυχόν αντίγραφα του Περιεχομένου, σε μορφή εκτύπωσης ή λογισμικού. Άλλως ισχύοντα τμήματα των Όρων Χρήσης παραμένουν εν ισχύ μετά τη λύση αυτών των Όρων, όπως ισχύοντα τμήματα ενοτήτων: Μη Παροχή Επαγγελματικών Συμβουλών ή Ιατρικών Πληροφοριών, Προτάσεις Χρήστη, Σύνδεσμοι με Ιστοσελίδες Τρίτου Μέρους, Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, Αποποιήσεις Ευθύνης, Περιορισμός Ευθύνης, Αποζημίωση, Δικαιοδοσία και Τόπος Εκδίκασης, Λύση και Ακεραιότητα Συμφωνητικού, Διαχωρισμός, Μη Παραίτηση.


Δικαιοδοσία και Τόπος Εκδίκασης


Αυτοί οι Όροι Χρήσης, η δημιουργία και τυχόν διαφωνία με αυτούς διέπονται από και ερμηνεύονται με την Αγγλική Νομοθεσία. Αμφότεροι συμφωνούμε ότι τα δικαστήρια Αγγλίας και Ουαλίας έχουν την απόλυτη δικαιοδοσία. Ωστόσο, ως καταναλωτής, μπορείτε να βασιστείτε στις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου της χώρας σας. Τίποτα σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων Δικαιοδοσίας και Τόπου Εκδίκασης, δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή που εφαρμόζει τις υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου της χώρας του.

Δεν εκφράζουμε ότι το Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών νόμων.


Ακεραιότητα Συμφωνητικού, Διαχωρισμός, Μη Παραίτηση


Αυτοί οι Όροι και η Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου που ενσωματώνεται σε αυτούς δια παραπομπής και τυχόν πολιτικές που αναρτούμε στις Υπηρεσίες, όπως οι Όροι Χρήσης Ειδοποίησης Κινητών, διαμορφώνουν την ακεραιότητα του συμφωνητικού των μερών αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης ή ταυτόχρονης επικοινωνίας και πρότασης, γραπτής ή προφορικής, μεταξύ των μερών αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Εάν κάποια διάταξη αυτών των όρων καταστεί άκυρη, αθέμιτη ή ανίσχυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν ως έχουν και η άκυρη διάταξη θα αντικατασταθεί από έγκυρη διάταξη που θα αντιστοιχεί το μέγιστο στο σκοπό των μερών.
Αδυναμία μας να ασκηθεί ή ισχύσει κάποιο δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα αποτελεί παραίτησή μας από αυτό το δικαίωμα ή τη διάταξη ή άλλα δικαιώματα ή διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων στους Όρους.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας


Για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τους παρόντες Όρους ή τις Υπηρεσίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:


Email: info@iso-plus.gr

Ταχυδρομείο: Nature’s Bounty®

5ος όροφος

16-18 Monument Street

Λονδίνο, EC3R 8AJ

Υπόψη: Γενικού Συμβούλου

Email:info@iso-plus.gr

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Τελευταία ενημέρωση: 11/23/2017